May 19, 2022

ชาวเน็ต ตาไว ถาม ตู้แช่ ไวน์ ในห้องทำงาน กกต. มีไ ว้ทำไม

ชาวเน็ตตาไวสังเกตเห็น ‘ตู้ไวน์’ ที่ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งภายในห้องทำงานของกรรมการการเลือกตั้งท่านหนึ่ง

ก่อนที่จะมีการตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถูกแคปทัน

และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้หลังจากที่ เพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงภาพของ

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง โดยระบุว่าเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อ ถึงความพร้อมในการเลือกตั้ง

ส.อบต.และนายก อบต. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าการลบก็ไม่ช่วยให้ลืม เพราะภาพดังกล่าวได้ถูกกระจาย

และเผยแพร่ไปในโลกโซเซียล ทำให้ภาพดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้าง ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์

อย่างล้นหลามและตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการมีตู้แช่ไวน์ไว้ในห้องทำงาน และถึงแม้ว่าตู้ไวน์จะมีความทึบ

แต่เหล่าชาวเน็ตก็สามารถซูมจนเห็นได้ว่ามีไวน์อยู่หลายขวดอยู่ภายในนั้น

จึงทำให้เริ่มมีการตั้งคำถามว่าในสถานที่ราชการแบบนี้ ทำไมถึงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แช่เย็นอยู่ทั้งที่มีกฎห้าม

ชัดเจนว่า ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ หรือว่ามีไว้เพื่อจุดประสงค์ใดบ้างก็ตั้งคำถามว่าตู้ไวน์นี้

ถือเป็นการใช้ไฟโดยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ส่งผลให้สำนักงานกกต. เปลืองค่าไฟหรือไม่

ทั้งยังมีชาวเน็ตบางส่วนสังเกตได้ว่านอกจากตู้ไวน์ที่ตั้งอยู่ในห้องทำงานแล้วนั้น ทำไมภายในห้องถึงมีสิ่ง

สักการะยึดเหนี่ยวเต็มห้อง รวมไปถึงเครื่องตกแต่งที่ดูจะมากเกินไปทำให้ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน

ในระบบราชการ ทั้งที่ภายในห้องควรมีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานมากกว่านี้

ขอบคุณที่มา…

t w i t t e r

Leave a Reply

Your email address will not be published.