May 15, 2022

เปิดเรียนเพียง 10 วัน เจอคลัสเตอ ร์

นายสมชาย ฉัตรชุณหกุล ปลัดอ.โกสัมพีนคร บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โกสัมพี จ.กำแพงเพชรเผยว่า

เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 12 แล้ว หลังเปิดเรียนได้ 10 วัน เพราะมีบุคลากร

ในโรงเรียนติดเชื้อทั้งหมด 38 คน แบ่งเป็นนักเรียน 21 คน เจ้าหน้าที่โรงเรียน 17 คน

ต้องกักตัวผู้ปกครองกว่า 35 รายทางนางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ ผอ.โรงเรียนเผยว่า

ตอนแรกพบครูติดเชื้อ 1 คน นักเรียนติดเชื้อ 14 คน อายุน้อยสุดเป็นนร.ชั้นอนุบาล 3

ขณะนี้ได้เข้ากักตัวที่ศูนย์พักคอยต.โกสัมพีแล้ว ก่อนที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น

ตอนนี้พบกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 100 คน จากนักเรียนทั้งหมด 209 คน อยู่ระหว่างดำเนิน

การเร่งตรวจหาเชื้อทั้งหมดอยู่ ด้านผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.3 คนหนึ่ง กล่าวว่า

ตนรู้สึกเป็นห่วงลูกมาก เพราะยังไม่รู้ว่าผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะออกมาเป็นอย่างไร

ไม่คิดว่าจะมาเกิดการระบาดขึ้นในโรงเรียนเล็กๆ เช่นนี้ โดยที่บ้าน ครอบครัวอาศัยกันอยู่ 3 คน

ก็มีความกังวลว่าจะติดหรือไม่ จึงทำได้เพียงสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันเท่านั้น

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.