May 16, 2022

เปิด 2 อาทิตย์ต้องปิดต่อ ครู-นร.ติดเชื้อ กักตั วกลุ่ม เสี่ยง 80 ราย

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

เข้าตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงสูง ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนช่องแมวพิทยา ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาเชื้อโควิด-19 หลังจากทางโรงเรียนฯ เปิดเรียนได้เพียง 2 อาทิตย์ แล้วมีรายงานว่า

มีเด็กนักเรียนและครูผู้สอน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวผู้ปกครองนักเรียน ติดเชื้อ 4 ราย

จึงมีความจำเป็นต้องกักตัวนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 80 ราย และนำมาตรวจคัดกรองหาเชื้อ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยัน

ผลตรวจจากห้องแล็บปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอประทายเร่งสอบสวนโรคเพิ่มเติม

ส่วนทางโรงเรียนฯ ประกาศปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.64 ที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

เรียนออนไลน์ที่บ้านชั่วคราว และกักตัวนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ภายในโรงเรียน โดยใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่กักตัวดูอาการ

พร้อมทั้งขอรับการช่วยเหลืออาหาร น้ำดื่ม และขนมบริจาค ให้กับเด็กนักเรียนเป็นเวลา 14 วัน

ด้านผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งที่ถูกกักตัว กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงหลานอย่างมาก เพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องถูกกักตัว

อยู่ที่โรงเรียนชั่วคราว ตอนรู้ว่าต้องถูกกักตัว หลานร้องไห้จะกลับบ้านท่าเดียว แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว

รู้สึกห่วงใยจึงนำของใช้จำเป็นมาให้ และแวะมาดูเพื่อส่งกำลังใจให้กับลูกหลานนักเรียนทุกคนที่ถูกกักตัว

ขอบคุณทีมา….

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.