May 19, 2022

ท่องก่อ นนอ นคืนนี้ คาถาขอลาภ เรียก ทรัพย์

สำหรับในวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสวดมนต์ก่อนนอน เป็นบทสวด คาถาโชคลาภของพระสิวลี เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่

มีบุญบารมีในเรื่องของโชคลาภมาก ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด พระสิวลีจะส่งอิทธิคุณทางโชคลาภ บูชาเพื่อการเงินที่ไหลมาเทมา

พร้อมกับความมั่งคั่งร่ำรวย ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแล้วเราควรที่จะบูชาพระสีวลีเป็นประจำ

การกราบไหว้พระสิวลีแล้วจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเนื่องจากพระสิวลีนั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก

หรือที่เรียกว่าเป็นศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า ทางด้านมือข้างซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง บางองค์ก็สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขาร

ทางด้านพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะ เป็นผู้ที่มีโชคลาภมากเพราะท่านเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงส่ง

ด้วยคาถาบทนี้แต่งโดยหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง การจะขอลาภพระสิวลีแบบได้ผลเร็วทันใจนั้น

มีเคล็ดลับสำคัญคือจะต้องเป็นคนที่ทำบุญบารมีมาก ขยันซื่อสัตย์และอดทน ขยันทำงานโดยไม่ย่อท้อ

ละซึ่งประโยชน์ส่วนตน สวดให้ครบ 5 จบต่อ 1 ครั้ง

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ท่องนะโม ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ ) แล้วท่องต่อด้วยความศักดิ์สิทธิ์

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

พระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ดังต่อนี้

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา ๖ จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ (ให้ภาวนา ๑๕ จบ) ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา ๘ จบ) ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา ๑๗ จบ) ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา ๑๙ จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา ๒๑ จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ (ให้ภาวนา ๑๐ จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

การสวดพระคาถาสีวลีระจำวัน ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ

จะติดต่อการธุรกิจสำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็สวด คาถาบูชาพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด คาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน

ตามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า

“นะ ชาลีติ ปะสิทธิ ลาภา”

ถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือสวดก่อนนอนทุกคืน ตามกำลังวัน ให้ตั้งใจอธิฐาน ขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิท ธิ์

ตามจิตปรารถนา จะเป็นเมตตามหานิยม ทางทำราชการ ดีนัก ค้าขายก็ดี ให้อาราธนานำน้ำมนต์ประพรมของจะขายง่าย

ทางลาภต่างๆช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้ นอกจากนั้น ยังปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัย คุ้มครอง ภยันตรายต่างๆป้องกันศัตรูทั้งปวง

••เป็นควา มเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

s a n o o k , P o s t s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published.