ใส่บาตรเช้า ผล บุญมาก ส่งเสริมชะตา

ใส่บาตรเช้า ผล บุญมาก ส่งเสริมชะตา

เราควรตื่นเช้าๆขึ้นมาใส่บาตรในช่วงเวลาเช้าใส่บาตรเสร็จกรวดน้ำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำส่งไปให้กับ

ผู้ที่เราตั้งใจจะทำบุญไปให้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ การใส่บาตรในช่วงเวลาเช้าเป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติกันมาเป็น

เวลาเนิ่นนานเป็นวิธีการทำบุญที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญได้รับอนิสงค์สละเวลาในตอนเช้าสักหน่อยตื่นเช้าขึ้นสักหน่อย

ซื้อข้าวของจาก ตลาดหรืออาจจะทำเตรียมเอาไว้จัดใส่ในถุงที่สะอาดใส่บาตรในทุกๆเช้าหรือใส่เฉพาะวันพระทำได้ยังเป็น

ประจำจะทำให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยหลังจากที่เราได้ใส่บาตรให้เราเตรียมใจให้บริสุทธิ์ ปล่อยวางตัวให้สบายใจ

หลังจากที่ได้ใส่บาตรเสร็จตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าว กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น

เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกช าติโดยเร็วเทอญ และขออุทิศให้ เจ้า กร ร มนายเ ว ร ทุกภพทุกชาติ

(เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ผลบุญกุศลที่มากน้อยนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าวัด

หรือการทำบุญอยู่บ่อยๆครั้งการทำบุญก็เป็น การสะสมความดีและจะต้องทำด้วยจิตใจที่ดี มีความตั้งใจ คิดดีและพูดดี

ถึงจะได้รับผลบุญอย่างมากกับตัวเรา และการทำความดีการสะสมความดีนั้นเราสามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา ไม่ได้เข้าวัด

ก็สามารถที่จะสร้างบุญให้กับตนเองได้ มีเมตตากรุณาทั้งกับคนและกับสัตว์ การช่วย เหลือผู้อื่นการให้สิ่งของกับผู้อื่น

ไม่เห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการ ทำบุญอันยิ่งใหญ่ที่ตัวเรานั้นทำได้ในทุกที่ทุกเวลาทำได้ในทุกวัน

การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สร้างความดีให้กับตนเอง คิดดีและพูดดี เข้าใจธรรมชาติของชีวิต ทำบุญใส่บาตร

ถวายสังฆทานให้คำพูดคำปรึกษาที่ดี กับคนรอบข้าง ใช้ชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้น จิตใจของเราจะเกิดเป็นความสงบ

และเกิดเป็นความสุข ทำให้มีแต่เรื่องราวที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา จิตใจของเราไม่ทุ ก ข์ร้อนเราจะได้พบกับความสุข

ที่แท้จริงได้ ลองได้นำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติกันดูและที่สำคัญนั้น เวลาที่เราทำบุญใส่บาตรเสร็จทุกๆครั้งมันกรวดน้ำให้กับ

เจ้าก ร ร มนายเวรอยู่เป็นประจำ เพื่อที่จะได้รับผลบุญที่เราตั้งใจทำไปให้ เมื่อทำบุญเสร็จ หมั่นกรวดน้ำ บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเวร

แต่หากสวดอยู่ที่บ้ า น อาจจะหาต้นไม้ พร้อมกับน้ำเปล่าสะอาดใส่ขวด ตั้งใจทำ มีจิตใจที่ไม่วอกแวก

โดยจากนั้นเริ่มกรวดน้ำและเริ่มกล่าวคำตามด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย

ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วง เกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใด ก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้

แล้วโปรดอโหสิก ร ร ม และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ขอให้ทุกท่านพบ แต่ความสุข ความสงบ

••เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใ ช้วิจารณญา ณในการอ่าน••

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *