โซเชียลแห่ ชื่นชม จนท.สถาน ทูตเยอรมัน ออกมา ยืนรอรับหนังสื อจากผู้ชุมนุม

โซเชียลแห่ ชื่นชม จนท.สถาน ทูตเยอรมัน ออกมา ยืนรอรับหนังสื อจากผู้ชุมนุม

ความเคลี่อนไหว #ม็อบ14พฤศจิกา64 ภายหลั งมีการนัดชุม นุมใ หญ่ เวลา 15.00 น. ที่อนุสาวรี ย์ประ ชาธิปไตย นำโดย

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม, กลุ่มทะลุฟ้า, กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย DRG, กลุ่มเหล่าทัพราษฎร,

ศาลายาเพื่อป ระชาธิปไตย, SUPPORTER THAILAND, We Volunteer และคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)

ต่อมาได้มีการประกาศย้ายไปยังแยกปทุมวัน และเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันตัวแทนจากกลุ่มศาลายาเพื่อประชาธิปไตยเผยถึง

การยื่นหนังสือว่า ทางสถานทูตได้รับทั้ง 2 เรื่อง และรับปากว่าจะส่งเรื่องต่อไปยังท่านทูตเยอรมนี ขอให้ผู้ชุมนุม

เมื่อเสร็จจากการชุมนุมที่ใดก็ตามให้ใจเย็น แต่เรายืนยันว่าหลายครั้งความรุนแรงในที่ชุมนุมไม่ได้เกิดจากเรา

อย่างไรก็ตาม โลกออนไลน์ร่วมกัน แช s์ภาพเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมัน ที่ออกมารอรับหนังสือจากผู้ชุมนุมบริเวณด้านหน้าสถานทูต

โดยระหว่างนั้นผู้ชุมนุมยังอยู่ระหว่างการเดินทาง พร้อมมองว่านี่เป็นการกระทำของผู้ที่มาจากปร ะเทศที่เจริญแล้ว เพราะรู้ว่าทุกเสียงมีคุณค่า

ขณะที่กลุ่ม แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ระบุว่า ในวันนี้ พวกเรา ราษฎรไทยเ ดินทางประท้วงจากแยกปทุมวัน จนถึงหมุดหมายคือสถานทูตเยอรมนี

เพื่อยื่นหนังสือแถลงการณ์ผลตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ คณะเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอ รมนีให้การต้อนรับ

และตระหนักถึงขบวนการการเรียก ร้องของผู้ชุมนุม ลงมาพูดคุยเพื่อถามถึงเป้าประสงค์ สิ่งที่ต้องการ ของกลุ่มผู้ประท้วงและ

จะดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด ทำให้อดสงสัยไม่ ได้ว่าทำไมผู้นำไทยถึงไม่ลงมาพูดคุย

พบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่ อหาทางออกแบบอารยประเทศที่เขาเจริญแล้ว

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *