May 13, 2022

เผย 8 อาหาร ที่มะเ s็งไม่ชอบ ยิ่งกินมะเ s็งยิ่งกลัว และลดโอกาสเสี่ยงป่วยโรคมะเ s็งชนิดต่างๆ

1. ศัตรูของมะเ s็งกระเพาะอาหารคือกระเทียม

2. ศัตรูของมะเ s็งตับคือ เห็ด

3. ศัตรูของมะเ s็งตับอ่อนคือ บร็อคโคลี่

4. ศัตรูของมะเ s็งปอดคือ ผักโขม

5. ศัตรูของมะเ s็งลำไส้คือ หน่อไม้น้ำ

6. ศัตรูของมะเ s็งเต้านมคือ สาหร่ายทะเล

7. ศัตรูของมะเ s็งผิวหนังคือ หน่อไม้ฝรั่ง

8. ศัตรูของมะเ s็งปากมดลูกคือ ถั่วเหลือง

ดังนั้น เราจึงควรหันมาบริโภคศัตรูของมะเ s็ง นับแต่วันนี้เป็นต้นไป

11 วิธีง่ายๆ ห่างไกลโรคมะเ s็ง

1. ดื่มน้ำที่สะอาด การลดสารที่ก่อตัวทำให้เกิดโรคมะเ s็งวิธีหนึ่ง คือการดื่มน้ำที่สะอาด จากการศึกษาที่เพิ่มค้นพบ

ใหม่จากสถิติของสถาบันมะเ s็งพบว่าการดื่มน้ำสะอาดจากเครื่องกรองจะดีกว่าการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่มีคุณภาพน้ำต่ำ

กว่ามาตรฐาน และจากการศึกษาของสมาคมสิ่งแวดล้อมพบว่าการเก็บรักษาน้ำในเหยือกแก้ว หรือภาชนะสเตนเลส

จะดีกว่าการเก็บรักษาในภาชนะพลาสติก

2. พยายามหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสก๊าซขณะเติมน้ำมันรถ เพราะสารwิ ษที่อยู่ในอากาศสามารถเข้าสู่ปอด

และหากกระเด็นสู่ผิวหนังจะทำให้เกิดมะเ s็งได้

3. การหมักเนื้อสัตว์ก่อนการปรุงอาหาร การทำอาหารประเภทปิ้งย่างนั้นหากไหม้หรือมีเศษสีดำของการเผาของถ่าน

ติดอยู่จะทำให้เกิดมะเ s็งได้ ดังนั้นหากจะทำการปิ้งย่างอาหาร งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Kansas พบว่าการหมักเนื้อสัตว์

เหล่านั้นก่อนการปิ้งย่างอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมงสามารถลดสารก่อมะเ s็งจากการปิ้งย่างเผาได้ถึง 87%

4. ดื่มน้ำให้เพียงพอ การดื่มน้ำอย่างพอเพียงสามารถลดความเข้มข้นของการขับถ่ายปัสสาวะได้และลดมะเ s็งที่อาจเกิดขึ้น

กับกระเพาะปัสสาวะได้ด้วย ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวันหรือให้ปริมาณปัสสาวะมีสีเจือจางเมื่อขับถ่ายทุกครั้ง

5. รับประทานผักผลไม้สีเขียว เพราะสารแมกนีเซียมจากพืช ผักสีเขียวช่วยลดมะเ s็งลำไส้ได้โดยเฉพาะสุภาพสตรี

อีกทั้งการได้รับสารแมกนีเซียมที่เพียงพอ จะช่วยให้เซลล์ในร่างกายทำงานอย่างปกติ การรับประทานผักขมครึ่งถ้วยต่อวัน

ให้ปริมาณแมกนิเซียม 75 มิลลิกรัม ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

6. ออกกำลังกายลดการเกิดมะเ s็งเต้านม การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเผาผลาญไขมัน ดังนั้นการออกกำลังกายโดย

การเดินเร็วอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดการเกิดมะเ s็งเต้านมได้ถึง 18%

7. ลดการส่งเสื้อผ้าไปซักแห้ง จากการวิจัยของ National Academies of Science เมื่อต้นปี 2010 ระบุว่าการซักแห้ง

หรือซักน้ำมันโดยสาร perc (perchloroethylene) จะมีผลให้เกิดการก่อสารมะเ s็งต่อปอด ไตและตับได้เมื่อสูดดมเป็นเวลานาน

ดังนั้นการใช้สารซักแห้ง ซักน้ำมันที่ทำให้ผ้าเรียบอาจไม่ปลอดภัยอีกแล้ว

7. ลดการใช้ปริมาณสารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาว สารเคมีในการขัดห้องน้ำ สารขจัดคราบสกปรกต่างๆ

เพราะหากใช้สารเหล่านั้นเป็นเวลานาน การสูดดมหรือสัมผัสจะก่อให้เกิดมะเ s็งได้ การทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้น้ำส้มสายชู

ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีไม่น้อย

8. หลีกเลี่ยงการผ่านสารรังสี ไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงตรวจดูมะเร็งเต้านมประจำปี การทำแมมโมแกรม เพราะสิ่งต่าง ๆ

เหล่านี้ก่อให้เกิดมะเร็งถึง 4-5 เท่าเลยทีเดียว การตรวจมะเ s็งโดยใช้วิธีคลำหา และไม่ผ่านรังสีอาจช่วย

ลดความเสี่ยงภาวะการเกิดมะเ s็งได้ดีกว่า

9. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือโดยการแนบหูเป็นเวลานาน เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์มีคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดังนั้นการใช้โทรศัพท์โดยมีอุปกรณ์เสริมจะลดผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองได้

10. ทาโลชั่นกันแดด เนื่องจากแสงยูวี จากแสงอาทิตย์มีปริมาณมากในปัจจุบันทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้

ดังนั้นการทาโลชั่นกันแดดจะช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ที่จะส่งผลต่อมะเ s็งผิวหนัง โดยเฉพาะคนที่ศีรษะล้าน

มีผมน้อยควรทาโลชั่นกันแดดเพื่อลดปริมาณสารยูวี

ขอบคุณที่มา…

น า น า ส า ร ะ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.