นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 35 ปี มอบของขวั ญคนเกิด เดือน ธ.ค. เดินทาง ฟรี

นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 35 ปี มอบของขวั ญคนเกิด เดือน ธ.ค. เดินทาง ฟรี

วันที่ 22 พ.ย. 2564 นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 35 ปีนครชัยแอร์”

ในวันที่ 2 ธ.ค. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด สำหรับลูกค้านครชัยแอร์ที่เกิดในเดือนธันวาคม ไม่จำกัดปีเกิด ที่ซื้อตั๋วไป-กลับทุกเส้นทาง

รับสิทธิ์ยกเว้นค่าตั๋วเที่ยวกลับ ท่านละ 1 สิทธิ์ทั้งนี้ผู้รับสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนการซื้อตั๋ว โดยชื่อเจ้าของวันเกิดจะต้องตรงกับชื่อที่ระบุบน

ตั๋วโดยสารและเป็นผู้เดินทางเอง โดยแสดงบัตรประชาชนในวันเดินทาง และต้องระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น

โดยสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ตามเงื่อนไขบริษัทฯ หากเลื่อนตั๋วเดินทางหลัง 31 ธ.ค. 64 ต้องชำระส่วนต่างค่าตั๋วโดยสารตามเงื่อนไขบริษัทฯ

และไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี ผู้เกิดเดือนธันวาคม รับสิทธิ์ซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขาหรือทำรายการผ่านบริการ “NCA Social Booking”

(จองตั๋วผ่าน Line /Facebook) สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1624

นครชัยแอร์ จัดเต็ม!! ฉลองครบรอบ 35 ปี มอบของขวัญผู้โดยสารที่เกิดในเดือนธันวาคม

ซื้อตั๋วขาไป 1 ที่นั่ง ฟรีตั๋วขากลับ 1 ที่นั่ง

เริ่ม 1-31 ธ.ค. 64

**เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้**

#เงื่อน ไข

1. ซื้อตั๋วไป-กลับ ในเส้นทางเดียวกัน ซื้อตั๋วขาไป 1 ที่นั่ง รับฟรีตั๋วขากลับ 1 ที่นั่ง (ท่านละ 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2. เฉพาะลูกค้าที่เกิดตรงกับเดือนธันวาคม (ไม่จำกัดปีเกิด) และเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564

3. เริ่มซื้อตั๋วหรือจองตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

4. แสดงบัตรประชาชนก่อนซื้อตั๋ว โดยชื่อผู้โดยสารที่ระบุบนตั๋วต้องตรงกับบัตรประชาชน (ชื่อตรงกับเจ้าของวันเกิด)

5. แสดงบัตรประชาชนก่อนเดินทาง (ชื่อตรงกับตั๋วโดยสาร)

6. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา หรือ บริการ NCA Social Booking

(จองตั๋วผ่าน Line/Facebook) เพียงแสดงหน้าบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำรายการซื้อตั๋ว

โดยชื่อหน้าบัตรประชาชนจะต้องตรงกับชื่อผู้เดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสาร

7. ตั๋วโดยสารซื้อแล้ว สามารถเลื่อนตั๋วได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรณีเลื่อนวันเดินทางหลังวันที่ 31 ธันวาคม

ต้องชำระค่าโดยสารส่วนต่าง ตามเงื่อนไขบริษัท

8. ไม่สามารถคืนตั๋วได้ทั้ง 2 ใบ

9. ไม่สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ ร่วมกับสิทธิส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท

#ช่องทาง ซื้อตั๋ วโปรโมชั่น

• Call Center 1624

• NCA Social Booking (Facebook/Line)

• เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา

#ธันวาคม, #นครชัยแอร์, #รถโดยสาร, #เดินทาง

ขอบคุณที่มา…

j a n g k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *