May 16, 2022

เก็บเงินยังไง ให้ มีเงิ นก้อนซื้ อรถ บ้าน ในไม่กี่ปี มาดูกัน

5 เคล็ดลั บเ ก็บเงิน

1 รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

จริงๆแล้วหากได้สังเกตวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขา เราจะเข้าใจเลยว่า ทำไมเขาจะมีเงินเก็บได้เป็นกอบเป็นกำภายในไม่กี่ปี

เพราะพวกเขาได้มีการใช้จ่ายกันอย่างประหยัด ในห้องพักปกตินอนได้ 1 ถึง 2 คน แต่พวกเขาสามารถที่จะอยู่กันได้รวมกัน 4-5 คน

มีจำนวนคนเยอะก็จะยิ่งช่วยกันหารค่าห้องอื่นๆกันได้ ทำให้ประหยัดเงินในส่วนนี้ พวกเขาเหล่านี้ขอแค่ มีที่นอนหลับก็พอ

เพราะในเวลาส่วนใหญ่ก็จะทุ่มเทให้กับการทำงาน เพื่อที่จะมีเงินเก็บส่งให้คนที่บ้ า น และทำให้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้ า น

เกิดได้อย่างสบายใจ มีเงินเก็บไว้ได้มาก เรียกว่าเป็นวิธีอดเปรี้ยวไว้กินหวานของจริง

2 สะสมทอง

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า เปอร์เซ็นต์ของบ้ า นเราจะสูงกว่าบ้ า นเขา เพราะฉะนั้นแล้วพวกเขามักจะนิยมซื้อทองที่

บ้ า นเราเก็บเอาไว้ เวลาที่กลับบ้ า นทีก็มักจะนำทองไปเก็บไว้ที่บ้ า น ลองสังเกตดูดีๆนี้ร้านทองในบางแห่งบางสถานที่

ยังติด ป้ายเป็นภาษาพ ม่ า นั่นแสดงว่าลูกค้าที่เป็นชาวพ ม่ าก็ต้องมาซื้อทองคำกันอยู่บ่อยๆ การซื้อทองนั้นก็เหมือนเป็น

การเก็บเงินในรูปแบบห นึ่ ง ที่จะมีความมั่นคงซื้อมาสามารถข า ยได้เพื่อกำ ไ รที่มากขึ้น

3 ความกตัญญู นำไปสู่ความสำเร็จ

ปัจจัยที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จ เป็นความกตัญญู เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาให้ชีวิตของเรานั้นไปพบเจอแต่สิ่งที่ดี

และเป็นเหมือนแรงผลักดันที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องจากบ้ า นเกิดมาอยู่ในต่างที่ ก็เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไม่ใช่แค่เพื่อนตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีทั้งครอบครัวที่รออยู่ข้างหลัง เพราะเขาจะมีความอดทนที่จะทำงานหนัก และส่งเงินกลับบ้ า น

ให้กับพ่อแม่ หรือนำไปต่อยอดทำธุรกิจของตนเองให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี กว่าเดิม

4 ให้รู้สึกว่า ไม่มีเงินจริงๆ

เงินทองเป็นสิ่งที่หายาก พวกเขาจึงไม่ยอมที่จะเสียเงินที่หามาไปกับสิ่งอะไรที่ง่ายๆที่พุ่งเฟือยและไม่จำเป็น อย่างเช่น

การซื้อกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าที่มีอยู่แล้ว เพราะในทุกเดือนนั้นเขาจะส่งเงินเดือนกลับบ้ า น ให้คนที่บ้ า น เก็บเอาไว้ตลอด

เหลือเอาไว้ติดตัวแค่ค่าใช้จ่ายค่าบ้ า นเช่า ค่ากินเท่านั้น

5 เก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้

พวกเขามักจะไม่เสียเงินไปกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่แค่ชั่ ว คราว แต่จะเก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น อย่างเช่น

การเก็บเงินซื้อบ้ า น ซื้อรถ เก็บเงินเป็นกอบเป็นกำ เพราะเขารู้ว่าสิ่งของภายนอกไม่สำคัญเท่ากับความมั่นคงในอนาคตข้างหน้า

การวางแผนเก็บเงินที่ดีนั้น จะทำให้เรามีการตั้งใจ มีวินัย ลงมือปฏิบัติ การออมการเก็บเงิน จะทำให้เรามีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำได้มากขึ้น

อย่าไปเสียเงินกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง มีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในวันนี้และอนาคตในวันข้างหน้า เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.