May 16, 2022

ศรีสุวรรณ จ่อร้อง สอบทรัพย์สิน ‘ทิดไพรวัลย์’

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ กรณีโพสต์เฟซบุ๊กระบุ “ทรัพย์สินของ พส.

ที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศต้องตกเป็นของวัดเมื่อลาสิกขา เว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนจะสละสมณเพศ” จนอดีตพระมหาไพรวัลย์

โพสต์ตอบกลับดุเดือดนายศรีสุวรรณ เผยว่า ที่ตนโพสต์ลงไปดังกล่าวนั้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 กำหนดว่าภิกษุเมื่ออยู่ใน

สมณเพศแล้วมีทรัพย์สิน หากลาสิกขาต้องคืนให้แก่วัด เว้นแต่จัดแจงหรือทำพินัยกรรม แต่ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนเป็นพระ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล

สามารถตกทอดไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้บอกว่าทรัพย์สินพระจะไปตกที่ใคร หากมรณะภาพจะตกแก่วัดที่จำพรรษา

จึงเป็นช่องว่างให้พระที่เจตนาไม่ดีหลายรูปที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อสะสมเงินทอง ไม่ว่าเทคนิคการเผยแพร่ธรรมะอย่างผิดพระธรรมวินัย

หวังเรตติ้งและโพสต์ขอรับเงินบริจาค ถือว่าผิดศีล 227 ที่กำหนดไว้ ที่ว่าห้ามรับเงิน แต่เราเพิกเฉยมาตลอด นายศรีสุวรรณ เผยว่า

การที่ตนโพสต์ไม่ใช่โง่เง่าไม่เข้าใจกฎหมาย แต่ต้องการสื่อถึงสังคมว่าถ้าเกิดแบบนี้ต่อจะมีคนแบบนี้ ไม่หาเงินทองด้วยวิธีอื่น

ใช้วิธีบวชพระสร้างสถานะขึ้นมาจนมีญาติโยมถวายปัจจัยเต็มย่าม พอเต็มก็ลาสิกขาไปเสวยสุข ตนว่าไม่ใช่ เพราะคนทั่วไปที่ถวายปัจจัยให้สงฆ์

มีนัยยะคือถวายให้ศาสนา เพื่อนำปัจจัยไปบำรุงศาสนา ไม่ใช่ให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกแก้ไข หรือออกมติมหาเถระสมาคม

จะเกิดเหตุแบบนี้อีก นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ตอนที่ตนโพสต์นั้น พระมหาไพรวัลย์ ยังครองสมณเพศ จึงมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ

ต่อทรัพย์สินที่มี ไม่ว่าจะจำหน่ายจ่ายแจกหรือทำพินัยกรรม แต่เมื่อลาสิกขา ถอดผ้าเหลืองออกมาแล้ว ถ้ายังกลับมานำทรัพย์สินในกุฏิมา

ใช้ในประโยชน์ส่วนตนก็จะผิดกฎหมาย ซึ่งถ้าเป็นจริงก็เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ ซึ่งถือเป็นของวัด ตนในฐานะประชาชน รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

กำหนดให้ประชาชนสนับสนุนพุทธศาสนา และรัฐต้องมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ ตนจะไปร้องเรียนให้

สำนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคม ตรวจสอบเพื่อสั่งการไปยังต้นสังกัดของพระหรืออดีตพระ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

หากเพิกเฉยไม่ทำตามคำร้องจะเข้าข่ายละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสามารถนำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลได้ และตนจะเสนอให้มีมาตรการเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินขณะที่พระบวชอยู่ ว่าต้องเป็นของวัดหรือบุคคล ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาเรื้อรังบ่อนทำลายพุทธศาสนา

สำหรับกระแสข่าวที่ว่า 2 พส.มีทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาทนั้น ตนต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน ยังไม่ขอผลีผล่าม

แต่หากมีมูลจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแน่นอน

ขอบคุณที่มา…

ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published.