เกิด 4 นักษั ตร นี้ มีเกณฑ์ ชีวิ ตเปลี่ยน หมด เ ค ร าะห์ หมด ก ร ร ม

เกิด 4 นักษั ตร นี้ มีเกณฑ์ ชีวิ ตเปลี่ยน หมด เ ค ร าะห์ หมด ก ร ร ม ปีมะ เ มี ย ท่านที่เกิดปี สoงปีที่ผ่านมา ดูเหมืoนว่าดวงชะต า จะยังไม่พุ่ งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำoะไรไปแล้ว ก็จะเหมืoนจะคว้าน้ำเ …

Read More

คนละครึ่ง เฟส 2 เงินเข้าเมื่อไหร่ มาดูกัน

คนละครึ่ง เฟส 2 เงินเข้าเมื่อไหร่ มาดูกัน ..จากกรณีที่ ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้ไฟเขี ยวขย ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” โดยเปิดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 …

Read More

เตรียมเสนอ งดจัดเคาท์ดาวน์ ปีใหม่

เตรียมเสนอ งดจัดเคาท์ดาวน์ ปีใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่พบผู้ติดเชื้อ 500 กว่าราย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กทม.และ จังหวัดปริมณฑล ศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อประเมินสถาการณ์ในช่วงเช้า วันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงมาตรการล็อกดาวน์สมุทรสาครที่ได้ประกาศไป และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกวัน ซึ่งขณะนี้เองมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่จ.สมุทรสาคร และอำเภอใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกนอกพื้นที่ ส่วนคนไทยนั้นสามารถเข้าออกได้ ตามความจำเป็นแต่ต้องแจ้งรายละเอียดความจำเป็นในการเดินทาง และจุดหมายส่วนที่มีรายงานว่าพบแรงงานต่างด้าวในพื้นอื่นติดเชื้อจะมีการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ หรือไม่นั้น ขณะนี้จะยังไม่ขยายไปยังพื้นที่อื่น …

Read More

5 ราศีนี้ชะตาดี มีเกณฑ์ มีทรั พย์มาก

5 ราศีนี้ชะตาดี มีเกณฑ์ มีทรั พย์มาก โชคดีราศีสิงห์ คนที่เกิ ดในราศีสิงหฺ นี้ ช่วงปีที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปั ญหาเ รื่ อ งค่าใช้จ่ายในบ้ านอยู่เรื่อยไป เ งิ นชนเดือน ตลอดที่ผ่านมาดูเหมือนว่า มีมากใช้มาก เป็นคนที่ ไม่ค่อยคิดเ รื่ อ งการวางแ ผ น ท างการเ …

Read More

ค าถ า โ ภ ค ท รั พ ย์ หลวงพ่อพรหม

ค าถ า โ ภ ค ท รั พ ย์ หลวงพ่อพรหม วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ ย้อนไปเมื่อ หลวงพ่อพรหม ในขณะเย าว์วัยได้ศึกษา อ่านเขียน กับพระในวัดใกล้บ้ านศึกษาอักษรขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบท เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ที่วัดเขียนลาย ต.บ้ านแ พ รก อ.บ้ านแ พร ก …

Read More

ข่าวดีมาแล้ว จ่อเปิด คนละครึ่งเฟส 2 รอบเ ก็ บต ก

ข่าวดีมาแล้ว จ่อเปิด คนละครึ่งเฟส 2 รอบเ ก็ บต ก นับเป็นข่าวดี ของผู้ที่สมัครลงทะเบียนไม่ทัน เมื่อ “รมว.คลัง” จ่อเปิดลงทะเบี ยนรอบเก็บตกโดยค าดว่า จะมีสิทธิเหลือไม่ต่ำกว่า 5 แสนสิทธิ รอ “กรุงไทย” สรุปตัวเลขทั้งหมดเร็วๆ นี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรี ย …

Read More

ท่านชอบแตงโมแบบไหน บอกอะไรได้หลายอย่าง

ท่านชอบแตงโมแบบไหน บอกอะไรได้หลายอย่าง ภาพที่ 1 สำหรับคนที่เลือกเเตงโม อันที่ 1 นั่นหมายความว่าเเตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต เฝ้าคิดวิเคร าะห์เป็นคนดี มีน้ำใจมีความเมตตา ต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จัก ก็ตามคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ ในบ างครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้ างแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้น ของใครโดยลักษณะนิสัยภายนอกของคุณ จะเป็นคนที่ค่อนข้าง จะตรงไปตรงมาพูดจาในบ างครั้ง อาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใครด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาดคุณมักจะแสดงออกให้คนอื่น รู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อยบ างครั้ง ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ลักษณะนิสัยภายในจิตใจ ของคนแล้วนั้น แท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้าง จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ …

Read More

ท่านที่โชคดีเกิด 3 วันนี้ มีเกณฑ์ ชะตาพลิก รวยข้ามปี

ท่านที่โชคดีเกิด 3 วันนี้ มีเกณฑ์ ชะตาพลิก รวยข้ามปี วันพุธโชคดีมีชัย มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัล อันยิ่งใหญ่เ งิ นทองจะไหลมาเทมา จะมีสิ่งดีเกิ ดขึ้นในเ รื่ อ งของหน้าที่ การง า น ที่กำลังทำอยู่ หากพูดถึงในเ รื่ อ งของกำไร การค้าขาย มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การง า น สูงมากอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่ …

Read More

เกิ ด วันนี้ ลำบากมานาน เริ่มปีหน้า ฟ้า ใหม่ ชะตามีเกณฑ์ รวยล้น

เกิ ด วันนี้ ลำบากมานาน เริ่มปีหน้า ฟ้า ใหม่ ชะตามีเกณฑ์ รวยล้น วาสนา มหาเศรษฐีคนเกิດวันพุธ สำหรับคนที่เกิດในวันพุธ ช่วงนี้มีโอกาสเกิດการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง และจะเริ่มดีขึ้นในทุกวัน สิ่งที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จ และโดดเด่นเป็นพิเ ศษสิ่งไหนที่ตั้งใจเอาไว้จะประสบความสำเร็จแต่บางครั้งอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดที่คิดเอาไว้สักเล็กน้อย ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางไกล จะพบเจอกับ Connection ดี ที่จะทำให้คุณและครอบครัวมีอยู่มีกินอย่างสุขสบาย ช่วงนี้ให้ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของภูมิแพ้ แพ้อาหาร แพ้อากาศ …

Read More

เตือน 21 ธ.ค.นี้ พายุโซนร้อนลู กใหม่

เตือน 21 ธ.ค.นี้ พายุโซนร้อนลู กใหม่ เ ตื อ นพายุโซนร้อนลู กใหม่ ค าดกระทบภาคใต้ 21 ธ.ค.นี้ ฝนต กหนัก น้ำท่ ว มฉับพลัน เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ โพสต์เตือนพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดูแบบจำลอง gfs ของสหรัฐอเมริกา ปรากฏพายุโซนร้อนให้เห็นล่วงหน้า​แล้ว 20 วันก่อนเกิ …

Read More