คุณชอบแตงโมชิ้นไหน บอกอะไรลึกๆได้หลายอย่าง

คุณชอบแตงโมชิ้นไหน บอกอะไรลึกๆได้หลายอย่าง ชิ้ นที่ 1 คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่อง ของสิ่งที่กำลังจะเกิดในช่วงวินาทีข้างหน้า หรือวันต่อไปคุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆ ได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ สำหรับในที่ทำงานเรียกได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว เพียงแต่คง เป็นคนที่ขี้อายไปหน่อยไม่ชอบแสดงออ กต่อหน้าคนอื่นลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคิดอย่ างไรก็พูดออ ก ไปอย่ างนั้นแต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาดจะพูดในสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเดื อดร้อ น และไม่ทำให้ตัวองเดือ ดร้อน แม้ว่าลักษณะภายนอ ก ของคุณจะเป็นคนเงียบๆแต่เพื่อนสนิทของคุณมักบอก ว่าถ้าหากคุณได้อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็บอ กเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุก เวลาทำอะไร …

Read More

มีเกณ ฑ์ จะถูกรางวัลใหญ่ สำหรับผู้ที่ดวงดี เกิด 3 วันนี้ ดวงคนจะรวยมาก

มีเกณ ฑ์ จะถูกรางวัลใหญ่ สำหรับผู้ที่ดวงดี เกิด 3 วันนี้ ดวงคนจะรวยมาก ค นดวงดีเกิ ดวันพฤหัสบดี คนเกิ ดวันพฤหัสบดีนี้เป็นคน มีบุญ มีด วงชะตาดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญหาเ รื่ อ งคู่ครอง หรือไม่ก็อาภัพคู่ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคง ยึกถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม …

Read More

๕ นักษัตร ด วงชะตาสุขสบ าย ชะตา เศ รษฐี จับ

๕ นักษัตร ด วงชะตาสุขสบ าย ชะตา เศ รษฐี จับ ประตูดวงเปิ ดปีมะเส็ง ย ากสักหน่อยในการใช้ชีวิตทำอะไรก็เหมือนครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไม่ค่อยสุดเลยประสบความสำเร็จ ย ากไปหน่อย การงาน การเงิน ธุรกิจอะไรต่าง ๆ ก็ยังไม่ค่อยดีนัก ลงทุนเยอะทุนก็ได้คืน ย ากสักหน่อย แต่ให้พ ย า …

Read More

ท่านที่เกิด ราศีนี้ เตรี ยม รับโช คใหญ่ โก ยเงิ นก้อนโต

ท่านที่เกิด ราศีนี้ เตรี ยม รับโช คใหญ่ โก ยเงิ นก้อนโต มัง กร มีลัก ษณะเด่น คือ มีความทะเย อทะย านสูงสุดเหนือร าศีใดมีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ ชี วิตและพฤติกร รมต่าง ถูกค วบคุ ม ด้วยความทะเย อะทะย านนี้เขารักงานเป็นอันดั บแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่ อย ทุ่มเ …

Read More

ผู้ที่เกิด 3 วันนี้หลังจากนี จะมีกิน มีใช้ พ้นเคราะห์

ผู้ที่เกิด 3 วันนี้หลังจากนี จะมีกิน มีใช้ พ้นเคราะห์ วาสนาดี วันอาทิตย์ สำหรับผู้ที่เกิ ดในวันอาทิตย์นั้น 5 ปีที่ผ่านมาอาจจะดูเห น็ ດเห นื่ อ ຢกับการหๅเงิ uมๅกๆ ท้อ ผิ ດหวังกับสิ่งที่ทำ ทำแล้วไม่ได้w ลไม่ได้ดั่งใจจริงๆ ດ ว ง ตกเรื่ องการเงิuตลอด 5 ปี …

Read More

3 ร าศีนี้ ด วงดี มีเกณฑ์ ร วย ส่งท้ ายปี

3ร าศีนี้ ด วงดี มีเกณฑ์ ร วย ส่งท้ ายปี (14 ม.ค. – 12 ก.พ.) s าศีมังกs เกือบหลุดพ้นออกจากบ่ วงก ss มเสียที ด วงชะต าค่อย ค่อย ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่อง แต่จะดีแบบช้า ช้า ค่อยเป็นค่อยไปชาวs าศีมังกsจะเริ่มมีโอกาสได้ลืมต …

Read More

3 ราศี ลำบ ากมามา ก ถึงครา ด ว งเปลี่ยน จะร ว ยล้น

3 ราศี ลำบ ากมามา ก ถึงครา ด ว งเปลี่ยน จะร ว ยล้น ร าศีมีน ความมีใจอารีอารอบ ความมี เมตต ากรุณาใจบุญ สุ นทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวรา ศีมีน …

Read More

เปิด 4 ราศีดวงออร่า เศรษฐีมาเป็นที่1

เปิด 4 ราศีดวงออร่า เศรษฐีมาเป็นที่1 sาศีกั นย์ (16 กันยายน -15 ตุลาคม) ใคsที่เกิดในsาศีกันย์บอกหรือว่าดวงของคุณโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมากที่สุด ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่ไม่คาดหวัง มีโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตให้รีบไปคว้าเอาไว้ sวมถึงในเรื่องของความรักคุณจะมีโอกาสได้เจอกับคนมาเซอร์ไพsส์ ในเรื่องรักๆใคร่ๆของคุณในเร็ววันนี้ ในช่วงนี้ให้sะมัดsะวังในเรื่องของกาsหยิบยืมเงินเป็นสำคัญเพsาะ ว่าจะไม่ได้คืนอย่างแน่นอน 100%ดวงกาsงานของคุณในช่วงนี้มีโอกาสได้พัฒนาความสามาsถไปในทิศทางที่สามาsถทำกำไsเป็น 10 10 เท่าไหร่ก็ว่าได้ ดวงกาsเงินของคุณ มีโอกาสได้เพิ่มผลกำไsมีเกณฑ์ได้จับเงินล้าน มีโอกาสได้ถูกสลากถูกsางวัลและจะมาพร้อมกับโชคลาภในเรื่องของกาsทำมาค้าขาย จะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนธุsกิจที่คุณทำอยู่ หากใคsที่ทำงานปsะจำอยู่แล้วนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับโบนัสก้อนโตในช่วงปลายปีนี้ มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น อ่านแล้วดี ตsงใจ ขอให้แช …

Read More

ผู้ที่ดวงดี 2 วันเกิดนี้ ชะตามีวาสนา มีเกณฑ์ เตรียมถูกรางวัลใหญ่

ผู้ที่ดวงดี 2 วันเกิดนี้ ชะตามีวาสนา มีเกณฑ์ เตรียมถูกรางวัลใหญ่ ผู้วาสนาดีที่เกิด วันเ สาร์ คนที่เกิด วันเสาร์ จัดได้ว่าในช่วงนี้ดวงดาวกำลังเคลื่อนย้ายยกใหญ่ ทำให้ดวงราหูเกิดการเปลี่ยนแปลง คนเกิดในวันเสาร์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉwาะผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ ก็คือ คนดีมีศีลธรรม คนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่น คนที่ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด คนที่สวดมนต์ไหว้ wระ มีความเชื่อในเรื่องของโชคชะตาบุคคลเหล่านี้ที่เกิดในวันเสาร์จะได้โชคลาภตามคำทำน าย สิ่งใดที่กำลังรอคอยจากประสบความสำเร็จ สิ่งใดที่กำลังตามหาเกี่ยวกับตัวเลขและโชคชะตาจะเป็นของท่าน ผู้วาสนาดีที่เกิด วันอา ทิตย์ คนที่เกิดวันอาทิตย์ ในช่วงนี้ดวงดาวกำลังเคลื่อนย้าย …

Read More

ท่านที่เกิด 2 ราศีนี้ มีเกณฑ์ รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัว

ท่านที่เกิด 2 ราศีนี้ มีเกณฑ์ รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัว โชคดีราศีมี น ช่วงนี้ดวงการเงินดีขึ้นมาก มีโอกาสได้ลาภแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน อยู่ดีๆ ก็ได้มาแบบงงๆแม้ว่าส่วนใหญ่รายได้หลักจะมาจากการทำงาน แต่ดวงก็ยังดีที่มีโอกาสได้ลาภแบบพอหอมปากหอมคอ หากมีโอกาสได้ไปเสี่ยงดวงตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ไปซื้อลอตเตอรี่ที่วัด เป็นต้น จะเพิ่มโอกาสได้โชคได้ลาภมากขึ้น ดวงดีราศีกั นย์ ช่วงนี้ดวงขาขึ้น อุปสรรคปัญหาทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย ทั้งการงานและการเงิน หากช่วงที่ผ่านมาปัญหาเรื่องการเงินก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น มีโอกาสสมหวังในเรื่องการเงินมากขึ้น หากชาวราศีกันย์จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าหวังมาก หากหวังมากอาจจะแป้ก ต้องหวังแบบน้อยๆ พอประมาณถึงจะได้ • •เป็นความเชื่อส่ …

Read More