กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 24 – 27 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นและมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 …

Read More

อุตุเตือน 18 จังหวัด รับมือ ฝนฟ้า คะนอง น้ำท่วมฉับพลัน

อุตุเตือน 18 จังหวัด รับมือ ฝนฟ้า คะนอง น้ำท่วมฉับพลัน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้น ได้ในระยะนี้ โดยมีหมอกในตอนเช้า และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงนี้บริเวณกรุงเทพมหานครการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเริ่มมีสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมกรุงเทพมหานครมีกำลังอ่อน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 …

Read More

พย ากรณ์อากาศ 24 ชม ข้างหน้า

พย ากรณ์อากาศ 24 ชม ข้างหน้า ก รม อุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่ าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคใต้ ขณะที่ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง …

Read More

ผู้หญิงขี้หนาวควรระวัง อาการหนาวตลอดเวลา สัญญาณบ อกโรคร้า ย ไม่ร ะวังเสี่ยงถึง เสีย ชีวิตได้

ผู้หญิงขี้หนาวควรระวัง อาการหนาวตลอดเวลา สัญญาณบ อกโรคร้า ย ไม่ร ะวังเสี่ยงถึง เสีย ชีวิตได้ อาการหนาวง่ายก็ขึ้นอยู่กับเพศด้วยเหมือนกัน โดยแพทย์หญิง Margarita Rohr แห่ง NYU Langone Medical Center นิวยอร์ก ชี้ว่า เพศหญิงจะถูกกำหนดให้ต้องการความอบอุ่นในร่างกายมากกว่าเพศชาย ด้วยเหตุนี้กลไกร่างกายของผู้หญิงจึงต้องคงความสมดุลของ การไหลเวียนเลืo ดในสมองและหัวใจอย่างเต็มที่ ดังนั้นการไหลเวียนเลือดในส่วนประสาทมือและเท้าจึงถูกลดความสำคัญลงไปโดยปริยาย เป็นเหตุให้คุณรู้สึกหนาวที่มือและเท้าซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทจนทำให้รู้สึกหนาวไปทั้งร่างนั่นเอง อาการเริ่มต้น ของอาการหนา วในที่เราควรสังเกต จะมีอาการหนาวสั่นสะท้านเข้ากระดูก …

Read More

อุตุเตือน ฝนถล่ มหนัก 52 จั งหวัด ให้ระวัง น้ำท่วม

อุตุเตือน ฝนถล่ มหนัก 52 จั งหวัด ให้ระวัง น้ำท่วม อุตุเตอน ทั่วไทยฝนเพิ่ม ตกหนักบ างแห่งใน “ภาคเหนือ-อีสาน-กล าง-ตะวันออก” เตือนประชาช นระวังอันตร ายจาก “ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง-ฝนตกสะสม” อาจทำให้เกิ ด “น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก” ส่วน “อ่าวไทย-อันดามัน” มีคลื่นสูง 1 เมตร เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 …

Read More

อีส านไม่รอ ดอุตุเตือน ิอ31 จังหวัด ฝ นตกหนัก

อีส านไม่รอ ด อุตุเตือน 31 จังหวัด ฝ นตกหนัก ประกาศจากกนมอุตุนิยมวิทยา ทั่วไทยยังมีฝน ตกหนักบ างพื้นที่ใน “ภาคอีสานตอนล่ าง-กล างตอนล่ าง-ใต้ตอนบน-ตะวันออก” เตือนประชาช นระวัง “น้ำท่วม-น้ำป่า” คลื่นลม “อ่าวไทย-อันดามัน” มีกำลังอ่อนลง สูง 2-3 เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง-เรือเล็ก ควรงดออกจากฝั่งระยะนี้ กรมอุตุนิยมวิทย า พย …

Read More

กรมอุตุฯ เตือนพายุ ค มปาซุ ฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุฯ เตือนพายุ ค มปาซุ ฝนตกหนักถึงหนักมาก กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรม “พายุ “คมปาซุ” ฉบับที่ 1 ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (12 ต.ค. 2564) พายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 120.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 …

Read More

ส ภาพอา กาศวันนี้ กร มอุตุฯ เตื อน 38จว. เสี่ ยงท่วม ฉับพลัน

ส ภาพอา กาศวันนี้ กร มอุตุฯ เตื อน 38จว. เสี่ ยงท่วม ฉับพลัน วันที่ 11 ต.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่พายุดีเปรสชัน “ไลออนร็อก” ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อม ความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง …

Read More

อุตุ เตือน มรสุมถล่ ม 36 จังหวัด รับมือน้ำท่วม

อุตุ เตือน มรสุมถล่ ม 36 จังหวัด รับมือน้ำท่วม ก รมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภั ยดังกล่าวระวังอันตร าย จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ …

Read More

กรมอุตุฯ เตือน47 จังหวัด เสี่ยง น้ำท่วม น้ำป่า

กรมอุตุฯ เตือน47 จังหวัด เสี่ยง น้ำท่วม น้ำป่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า …

Read More