กรมอุตุฯ เตือน47 จังหวัด เสี่ยง น้ำท่วม น้ำป่า

กรมอุตุฯ เตือน47 จังหวัด เสี่ยง น้ำท่วม น้ำป่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า …

Read More

อุตุเตือน 8 จังหวัด ฝน หนัก ให้ระวังน้ำป่า

อุตุเตือน 8 จังหวัด ฝน หนัก ให้ระวังน้ำป่า กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันที่ 21 ส.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบ างแห่งในระยะนี้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช น บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ระมัดระวังอันตร …

Read More

อุตุเตือน39 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังน้ำป่า

อุตุเตือน39 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังน้ำป่า กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน …

Read More

อุตุเตือน 10 ถึง 14 นี้ ฝนตกหนัก

อุตุเตือน 10 ถึง 14 นี้ ฝนตกหนัก วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ “พย ากรณ์อากาศ” จาก “กรมอุตุนิยมวิทย า” มาฝากเพื่อนๆ เตือน 10-14 ส.ค.64 ขอให้ประชาช นบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรา ยจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รายงานสภาพอากาศอีก 7 …

Read More

อุตุ เตือน 20 จังหวัด ระวังน้ำท่วม ฝนหนัก

อุตุ เตือน 20 จังหวัด ระวังน้ำท่วม ฝนหนัก กรม อุตุฯ เตือน มรสุม กำลังค่อนข้างแรง ส่งผลต่อไทย-ทำให้ “อีสาน-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก” มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอประชาช นบริเวณดังกล่าว ระวังน้ำท่วม-น้ำป่า “อันดามัน”คลื่นลมแรงสูง 2-3 เมตร เตือนชาวเรือระมัดระวัง-เรือเล็กงดออกจากฝั่ง เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า …

Read More

อุตุ เตือน 30 จังหวัด ให้ระวัง ฝนหนัก น้ำท่วนฉับพลัน

อุตุ เตือน 30 จังหวัด ให้ระวัง ฝนหนัก น้ำท่วนฉับพลัน กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระวังอันตร า ยจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 …

Read More

ก รมอุ ตุฯ เตือนฝนถ ล่มหนัก ใต้อ่วม-ก รุงก็โดน เสี่ยงท่วม

ก รมอุ ตุฯ เตือนฝนถ ล่มหนัก ใต้อ่วม-ก รุงก็โดน เสี่ยงท่วม วันที่ 8 ก.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งอ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง …

Read More

อุ ตุ ฯ เตื อนฝน ยังมีฝน หนัก หลา ยพื้น ที่

อุ ตุ ฯ เตื อนฝน ยังมีฝน หนัก หลา ยพื้น ที่ วันี้เรามีข่าวสาร สภาพดิน ฟ้า อากาศ จากกรมอุตุฯ มาฝากเพื่อนๆ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในภาคเหนือ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย กรมอุตุนิยมวิทย าร ายงาน ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น และมีฝนตกหนักบ …

Read More

อุตุเตือน 55 จังหวัด ระวังพายุ ฝน หนัก

อุตุเตือน 55 จังหวัด ระวังพายุ ฝน หนัก วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับสภาพดิน ฟ้า อากาศมาฝากเพื่อนๆ กรมอุตุนิยมวิทย า รายงาน พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เ …

Read More

อุตุเตือน พื้นที่เสี่ ย งภั ย ให้ เตรียม รับมือ ฝนฟ้า คะนอง

อุตุเตือน พื้นที่เสี่ ย งภั ย ให้ เตรียม รับมือ ฝนฟ้า คะนอง วันนี้เรามีข่าวสาร เกี่ยวกับ สภาพ ดิน ฟ้า อากา มาฝากเพื่อนๆ วันที่ 17 พ.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศประจำวัน ลักษณะอากาศทั่วไปพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน …

Read More