กรม อุตุ ฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว อุณห ภูมิสูงสุด 35 องศ าฯขึ้นไป

กรม อุตุ ฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว อุณห ภูมิสูงสุด 35 องศ าฯขึ้นไป ก รมอุตุนิยม วิทยา ประกาศเรื่อ งการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยระบุว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 ก.พ.2564 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และบริเวณยอดภูและยอดคอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพ.ค.2564 …

Read More

เตรียมตัวให้พร้อม ช่วงปลายสัปดาห์นี้ เข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นท างการ

เตรียมตัวให้พร้อม ช่วงปลายสัปดาห์นี้ เข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นท างการ ให้ประชาชนเตรียมตัวเข้าหน้าร้อน ร องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย กล่าวว่า… ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นทางการแล้ว ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ หรือประมาณวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากลมหนาวที่แผ่ลงมาจากจีน แผ่วลงเรื่อยๆ ประกอบกับมีปัจจัยลม เปลี่ยนทิศเข้ามาแทนที่ จากที่เป็นลมหนาวพัดปกคลุมตอนบนของไทย กำลังเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้ พัดเข้ามาแทนที่ ทำให้เกิ ดความชื้นและอากาศร้อน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองตามมา …

Read More

กรมอุตุ เตือน 47 จังหวัด ฝนหนักกว่าเดิม กทม.ไม่รอด

กรมอุตุ เตือน 47 จังหวัด ฝนหนักกว่าเดิม กทม.ไม่รอด กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน …

Read More

กรมอุตุฯ เตือน 52 จว 7-9 ก.พ.นี้ .เจอฝนหนัก ก่อนอุณหภูมิลด

กรมอุตุฯ เตือน 52 จว 7-9 ก.พ.นี้ .เจอฝนหนัก ก่อนอุณหภูมิลด พยากรณ์อากาศ วันที่ 6 ก.พ.64 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง”พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564)” ฉบับที่ 2 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือในวันที่ …

Read More

อุตุ เตื อน 9 จังหวัด เตรี ย มรับมือฝนตกหนัก

อุตุ เตื อน 9 จังหวัด เตรี ย มรับมือฝนตกหนัก วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับสภาพอากาศมาฝากเพื่อนๆกรม อุตุฯ พย กรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 …

Read More

อุตุ เตื อ น ไทย ตอนบ นอากาศหนาวจัด ลมแรง

อุตุ เตื อ น ไทย ตอนบ นอากาศหนาวจัด ลมแรง นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า ฉบับที่ 8 เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564) ข้อความระบุว่า…. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้ างแข็งบ างพื้นที่ …

Read More

เตือน 21 ธ.ค.นี้ พายุโซนร้อนลู กใหม่

เตือน 21 ธ.ค.นี้ พายุโซนร้อนลู กใหม่ เ ตื อ นพายุโซนร้อนลู กใหม่ ค าดกระทบภาคใต้ 21 ธ.ค.นี้ ฝนต กหนัก น้ำท่ ว มฉับพลัน เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ โพสต์เตือนพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ดูแบบจำลอง gfs ของสหรัฐอเมริกา ปรากฏพายุโซนร้อนให้เห็นล่วงหน้า​แล้ว 20 วันก่อนเกิ …

Read More

กรมอุตุฯ เตื อ นอุณหภูมิลด 1-2 องศ า ให้ประชาชนรักษาสุขภาพ

กรมอุตุฯ เตื อ นอุณหภูมิลด 1-2 องศ า ให้ประชาชนรักษาสุขภาพ กร ม อุตุนิยมวิทยา พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความก ดอากาศสูงหรือมว ลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยสกับมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้ างแข็งบ างพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบ …

Read More

อุตุ เตื อน 5 จว.ฝน ต กหนั ก ที่ล าดเชิ งเขาให้เตรียมรับมือ

อุตุ เตื อน 5 จว.ฝน ต กหนั ก ที่ล าดเชิ งเขาให้เตรียมรับมือ กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 19 รา ยงานภาคใต้ ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนต กหนั กบ างแห่งใน 5 จังหวัด ขอให้ประชาชนในที่ลาดเชิงเขา-ลุ่มต่างๆ ระวังอันตร ายจากฝนต กหนัก ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “ฝนต กหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ …

Read More