June 22, 2022

Weather forecast

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 24 – 27 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นและมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง...
อุตุเตือน 18 จังหวัด รับมือ ฝนฟ้า คะนอง น้ำท่วมฉับพลัน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง...
พย ากรณ์อากาศ 24 ชม ข้างหน้า ก รม อุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย...
ผู้หญิงขี้หนาวควรระวัง อาการหนาวตลอดเวลา สัญญาณบ อกโรคร้า ย ไม่ร ะวังเสี่ยงถึง เสีย ชีวิตได้ อาการหนาวง่ายก็ขึ้นอยู่กับเพศด้วยเหมือนกัน โดยแพทย์หญิง Margarita Rohr แห่ง NYU Langone Medical...
อุตุเตือน ฝนถล่ มหนัก 52 จั งหวัด ให้ระวัง น้ำท่วม อุตุเตอน ทั่วไทยฝนเพิ่ม ตกหนักบ างแห่งใน “ภาคเหนือ-อีสาน-กล าง-ตะวันออก” เตือนประชาช นระวังอันตร ายจาก...
อีส านไม่รอ ด อุตุเตือน 31 จังหวัด ฝ นตกหนัก ประกาศจากกนมอุตุนิยมวิทยา ทั่วไทยยังมีฝน ตกหนักบ างพื้นที่ใน “ภาคอีสานตอนล่ าง-กล างตอนล่ าง-ใต้ตอนบน-ตะวันออก” เตือนประชาช...
กรมอุตุฯ เตือนพายุ ค มปาซุ ฝนตกหนักถึงหนักมาก กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรม “พายุ “คมปาซุ” ฉบับที่ 1 ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (12...
ส ภาพอา กาศวันนี้ กร มอุตุฯ เตื อน 38จว. เสี่ ยงท่วม ฉับพลัน วันที่ 11 ต.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24...
อุตุ เตือน มรสุมถล่ ม 36 จังหวัด รับมือน้ำท่วม ก รมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบ...
กรมอุตุฯ เตือน47 จังหวัด เสี่ยง น้ำท่วม น้ำป่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน...