May 23, 2022

Month: October 2021

3 วันเกิด มีเกณฑ์ จะได้เป็นเศร ษฐีใ หม่แ บบไ ม่ทันตั้งตัว วัน เ สาร์ อ า ร ม ณ์จะขึ้นจะลงบ้าง เห็นอะไรขั...
อาหาร 8 อย่าง บำรุงสมอง ผอ มไว ผิวผ่อง โดยไม่ต้องพึ่งหมอ 1 มะนาว นอกจากประโยชน์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป มะนาวยังมีสรรwคุณทางยาตามตำรับสมุนไwรไทย ที่สามารถใช้แก้ และรักษาโรคที่เกิดจากธาตุต่างๆ ได้อีกหลายโรค โดยเฉwาะน้ำมะนาวที่เป็นกรด มีรสเปรี้ยว...
คิม สั่งประ ชาชน “กินน้อ ยลง” วิกฤตขาดแคลนยั งสาหั ส-ส่อ อดอยากอีก หลายปี คิ มสั่งป ระชาชน “กินน้อยลง” – วันที่ 29...
ซ่อ นเงิน เมีย กลับมา ดูผลงานอี กทีถึง ขั้นน้ำต าตก เป็นเรื่องราว จากกรณีหนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพธนบัตรมูลค่า 1,000 บาทหลายใบ อยู่ในสภาพข าดเสี ยหาย หลังจากที่ผู้โพสต์ได้นำเงินมาแอบภรรย...
หยุดอ่า นสักนิด น้ำต้มเ ดือดแ ล้วเดื อดอีก เป็นอันต ราย ต่อชีวิต หลายคนเชื่อว่าความร้อน สามารถเอาชนะเชื้อโรคร้ายต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือน้ำดื่ม หากปรุงสุกด้วยความร้อนสูง หรือต้มจนเดือด ก่อนจะนำมารับประทาน ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างเด็ดขาด...
คุณคิดว่าผู้หญิงคนไหน อายุมากที่สุด 1 บุคลิกภายนอ ก = คนเห็นคือดูเป็นคนเข้ากับคนย าก ดูเป็นคนสันโดษ จริงๆแล้วดีกับเพื่อน มาก เป็นคนมีความรับผิ ดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่กลัวที่จะต้องเสียสละ นิสัยภายใน =...
วัน นี่อย่า ลืมสวด บูชาพร ะแม่ธรณี พร้อม อธิษฐาน สวดแล้ว ได้ดั่งใจ หมาย เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ ทุกคน โดยปกติแล้วคนในบ้านเรามักจะมีสิ่งที่เคารพนับถือ และมีศรัทธามาก็ตั้งแต่โบร่ำโบราณ โดยพระศรีวสุนรา หรือที่เขาเรียกกันว่า พระแม่ธรณี...
นิ้วก้อ ยขอ งเราสามารถ บอกจุดเ ด่น จุดด้อ ย ของชีวิต ได้ หลายๆคนชอบ การดูลา ยมือ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันมามากแล้ว หรืออาจจะดูอยู่เป็นประจำอยู่ก็ได้ แต่วันนี้เรามีวิธีหนึ่ง ที่จะสามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของชีวิตเราได้...