ข่าวดี รัฐบาล เพิ่มวันลาคลอด ให้ร่วม 6 เดือน-รับเงินเดือน50%

ข่าวดี รัฐบาล เพิ่มวันลาคลอด ให้ร่วม 6 เดือน-รับเงินเดือน50% วันที่ 15 ม.ค.2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสร ถึงมาตรการส่งเสริมสตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่ 1.จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยขยายให้สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับอายุ 0-3 ปี และมีการขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงานตามบริบทของพื้นที่ …

Read More