ทนายรณณรงค์ ห้ามเป็น ทนาย ความ 1 ปี

ทนายรณณรงค์ ห้ามเป็น ทนาย ความ 1 ปี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกเอกสาร แจ้งคำสั่งคดีมรรยาททนายความถึงศาลทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาใจความโดยรวม ระบุแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพื่อให้สภาทนายความมีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการห้ามเป็นทนายความ และการลบชื่อจากทะเบียนทนายความให้ศาลทั่วประเทศซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ระบุรายชื่อทนายจำนวน 12 คนที่ถูกลงโทษ และหนึ่งในนั้นคือ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความชื่อดัง โดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด 1 ปีมีผลตั้งแต่ 1 ก.ย. 2564 – 31 …

Read More