ชาวอีสานllห่ กลับบ้านปีใหม่ ถน นมิตร ภาพรถแน่น

ชาวอีสานllห่ กลับบ้านปีใหม่ ถน นมิตร ภาพรถแน่น บรรย ากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เส้นทางสายภาคอีสาน บริเวณถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน มีปริมาณรถยนต์หนาแน่น เต็มทุกช่องทางจราจร รถชะลอตัว เคลื่อนตัวได้ช้า บางจังหวะสลับกับหยุดนิ่ง เนื่องจากเป็นทางขึ้นเนินลาดชัน ทำให้มีรถสะสมย าวกว่า 4 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วง ต.ลาดบัวขาว ถึงบริเวณสะพานต่างระดับทางแยก 3 เส้นทาง ทั้งสายมุ่งหน้าตัวเมืองโคราช …

Read More