สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แจ้งปรับขึ้นราคา หลังต้นทุนเพิ่ม

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แจ้งปรับขึ้นราคา หลังต้นทุนเพิ่ม วันที่ 10 ม.ค.64 นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะผู้บริโภคปรับพฤติกรรมหันไปหาโปรตีนทางเลือกอื่นที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการเทียบเท่าเนื้อหมูในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเนื้อไก่เป็นโปรตีนคุณภาพดีย่อยง่าย และที่สำคัญราคาถูกกว่าเนื้อหมูในขณะนี้ ถึง 3 เท่า ทำให้จูงใจผู้บริโภคในการเปลี่ยนไปหาเนื้อสัตว์ทดแทน ซึ่งร้านอาหารและร้านอาหารตามสั่ง มีการปรับวัตถุดิบจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อไก่มากขึ้นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ กล่าวว่า ความต้องการเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มปรับมาอยู่ที่ 37-39 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่คนเลี้ยงมีต้นทุนอยู่ที่ …

Read More