August 3, 2022

เป๊กกี้ ศรีธัญญา

เป็กกี้ ศรีธัญญา” มอบเงินให้ รปภ.ในหมู่บ้าน 18 คน เป็นข องขวัญปีใหม่ เป็นอีกหนึ่งสาวใจบุญ และมีน้ำใจ เพราะที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่า พิธีกรสาวสายฮา เป็กกี้ ศรีธัญญา มักจะทำบุญ บริจาคนู่น นี่...