พุ่งต่อเนื่อง ติดโอมิครอน 5,397 ราย กระจายทั่ว 71 จว. ชลบุรีแชมป์ป่วยสูงสุด

พุ่งต่อเนื่อง ติดโอมิครอน 5,397 ราย กระจายทั่ว 71 จว. ชลบุรีแชมป์ป่วยสูงสุด เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมณี วัชระสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อวันนี้จะเริ่มรายงานเป็นระลอกของเดือนมกราคม 2565 โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อวันนี้ 7,926 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,612 ราย ผู้เสียชีวิต 13 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ …

Read More

ติดโ อมิครอนสะสม 2,062 ราย

ติดโ อมิครอนสะสม 2,062 ราย ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทยว่า มีการศึกษาสำคัญในแอฟริกาใต้ ทั้งคนที่ฉีดวัคซีน และไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่ง เมื่อเกิดการติดเชื้อโอมิครอน 14 วัน พบว่าคนนั้นจะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น 14-15 เท่า โดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว เป็นไปตามทฤษฎี และมีข้อสังเกตด้วยว่าภูมิคุ้มกันที่ขึ้นมานี้ สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาได้ 4 เท่า แต่ไม่ใช่ทุกรายนพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น …

Read More